Regulament Parcare Prahova Value Centre

Spatiile destinate parcarii din cadrul CENTRUL COMERCIAL PRAHOVA VALUE CENTRE sunt proprietate privata, cu regim de circulatie de drum public unde se aplica regulile de circulatie prevazute de Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G. nr. 195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si urmatoarele reguli:

 1. Parcarea autovehiculelor in spatiile destinate parcarii din CENTRUL COMERCIAL presupune acceptarea de catre conducatorii auto a prezentului Regulament al Parcarii precum si respectarea de catre conducatorii autovehiculelor a regulilor de circulatie si de parcare.
 2. Aducerea la cunostinta publica a Regulamentului se face prin afisare la intrarea in Parcare.
 3. Administratia Parcarii nu este responsbila pentru nici o consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului regulament.
 4. Parcarea este destinata numai autovehiculelor fara remorci si care au o inaltime max. de 2,80 metri ptr. parcarea supraterana si cu o inaltime max. 2,10 m pentru parcarea subternana.
 5. Conducatorul autovehicului are obligatia sa parcheze autovehiculul in spatiul destinat parcarii si sa respecte cu atentie toate semnele de circulatie interne din Parcare.
 6. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ.
 7. Locurile de parcare destinate incarcarii autovehiculelor electrice vor putea fi utilizate doar de către autovehiculele electrice.

8. Este interzis:

 • accesul vehiculelor cu tractiune animala, autovehiculelor cu remorca;
 • accesul vehiculelor dotate cu instalatii GPL in parcarea subterana;
 • utilizarea locurilor marcate rezervate autovehiculelor persoanelor cu mobilitate redusă, de catre persoane care nu se afla intr-o astfel de situatie;
 • parcarea autovehiculelor în afara zonelor marcate;
 • să utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerşetoriei;
 • să efectueze testări, curse și drifturi cu (auto)vehicule;
 • să distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 • să organizeze în parcare o reuniune politică sau publică, greve, spectacole, activități comerciale, sportive sau alt fel de activitati fara acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
 • stationarea autovehiculelor in dreptul intrarilor sau a cailor de acces;
 • efectuarea de reclame, de orice natura, in orice mod, in incinta Parcarii;
 • expunerea spre vânzare a autovehiculului în parcare, fără o aprobare prealabilă din partea Administraţiei Centrului Comercial.
 1. Perioada maxima de timp in care un autovehicul poate stationa in parcare este de 72 (saptezecisidoua) de ore; după acest interval, Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepartarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente.  
 2. Conducatorul auto are obligatia sa respecte normele P.S.I. specifice, fiind direct raspunzator de eventualele prejudicii produse.
 3. Este strict interzis conducatorilor auto, insotitorilor sau vizitatorilor sa lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate.
 4. Este interzis a se lasa in autovehicul animale, substante inflamabile ori alte obiecte periculoase;
 5. Conducatorii auto au obligatia să nu lase la vedere, în autovehicule obiecte de valoare. Administratia Parcarii, respectiv a centrului comercial Prahova Value Centre, nu raspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc in Parcare. La parcarea (auto)vehiculelor, conducătorul este obligat să îşi asigure bunurile lăsate în interiorul (auto)vehiculului, prin închiderea și blocarea uşilor, capotelor, motorului, portbagajului, geamurilor, trapei, buşonului rezervor etc., Administratia Centrului Comercial nerăspunzând în niciun fel pentru securitatea acestora.
 6. Conducatorul auto are obligatia sa nu execute lucrari de intretinere sau reparatii, lucrari de cosmetizare, lucrari de deszapezire, aferente autovehiculelor, in cadrul Parcarii.
 7. Conducătorii au obligația să nu staționeze/parcheze niciun (auto)vehicul (inclusiv orice dispozitive de deplasare pe roți, indiferent de modul de acționare: manual sau electric, precum biciclete, motociclete, trotinete, segway, role) pe partea carosabilă, pe spațiile verzi, pe trotuare sau zone pietonale, pe piațete pietonale, în dreptul căilor de acces, în dreptul trecerilor de pietoni, în intersecții, pe spațiile destinate persoanelor cu handicap, în stația SPMT, în stațiile TAXI și oriunde în afara spațiilor amenajate și semnalizate ca fiind locuri de parcare pentru tipul respectiv de (auto)vehicul.
 8. Pentru evitarea noxelor, conducatorul auto are obligatia de a opri motorul autovehicului, in timpul stationarii sau parcarii.
 9. Viteza maxima de circulatie a autovehiculelor in cadrul Parcarii este de 5 km/ora.
 10. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.
 11. Administratia Parcarii, respectiv a Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducatorilor auto care nu respecta prevederile Regulamentului Parcarii.
 12. Conducatorii auto au obligatia sa acorde atenţie semnificaţiei indicatoarelor instalate în perimetrul Parcarii si a centrului comercial Prahova Value Centre, tuturor informaţiilor afişate, precum şi indicaţiilor agenţilor de pază, reprezentanţilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu şi se obligă să nu intreprindă nicio acţiune ce ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau bunurile lor.
 13. Conducătorul şi ceilalţi ocupanţi ai (auto)vehiculului vor menţine curăţenia la locul de parcare şi nu vor depozita niciun fel de materiale în parcare, deşeurile fiind aruncate în coşurile de gunoi instalate.
 14. Administratia Parcarii, respectiv a centrului comercial Prahova Value Centre nu raspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatentiei, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a scarilor, usilor, barierelor ori a altor echipamente, instalatii sau alte asemenea apartinand parcarii sau Centrului Comercial.
 15. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau imobilului, precum si instalatiilor sau echipamentelor apartinand sau cele care deservesc parcarii sau Centrului Comercial de catre conducatorii auto sau de alti utilizatori ai parcarii in timpul deplasarii ori stationarii in incinta parcarii, vor fi suportate integral de cei vinovati, cu excluderea raspunderii administratiei parcarii sau a centrului comercial Prahova Value Centre.
 16. In situația în care un autovehicul este parcat necorespunzator sau pe o perioada mai mare de 72 (saptezecisidoua) de ore consecutive, sau in cazul care un autovehicul care este parcat pe un spatiu nedelimitat sau care nu este destinat parcarii autovehiculelor (inclusiv cazul in care un autovehicul este parcat pe o bordura si restrictioneaza circulatia in perimetrul respectiv), Administratia Centrului Comercial va sesiza autoritatile competente pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.
 17. În cazul autovehiculelor parcate cu încălcarea prezentului Regulament, Administratia Centrului Comercial își rezervă dreptul să apeleze la autoritățile competente sau la firme specializate pentru îndepărtarea autovehiculului și transportarea acestuia în locuri special amenajate în afara Centrului Comercial, cu suportarea de către conducatorul auto a tuturor costurilor aferente. Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de catre agenţii de pază sau alţi angajaţi ai Centrului Comercial.
 18. Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.
 19. Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.
 20. În funcţie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situaţii excepţionale, PRAHOVA VALUE CENTRE SRL poate restricţiona temporar accesul în parcarea exterioară.
 21. Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament.

PRAHOVA VALUE CENTRE S.R.L.